Studio Seguénte in Sloten i.v.m. promotie The Colorfield Performance CH 2018

 ''

 Foto: Studio Seguénte op de dijk bij Lemmer tijdens pasen in 2015.

Project gegevens ‘Studio Sequente’

 Het kunstproject ‘Studio Sequente’ is in 2006 als pilot gestart op het Duitse schiereiland Butjadingen. Het gaat hier om een object, wat de kunstenaar als een mobiel atelier gebruikt.De studio is een relatief klein object, dat van enige afstand gezien, boven het landschap lijkt te zweven. Het is aan de buitenkant wit geschilderd en wordt gekenmerkt door een repeterend patroon van lijnen, die een constructief doel dienen.

Deze opzet is een variant op het zeer succesvolle panoramaproject ‘The Colors of Music’. In de studio worden iedere dag kleine schilderijen vervaardigd met afmetingen van dertig bij tachtig centimeter. Deze maatvoering is een verkleinde verhouding, die ook door de Grieken is gebruikt voor het grondvlak van het Parthenon in Athene.

Ook nu is de inspiratiebron klassieke muziek in combinatie met omgevingsgeluiden en de landschappelijke omgeving waar de Studio staat opgesteld.

 De bezoekers kunnen de kunstenaar van de buitenkant door het venster aanschouwen bij zijn werkzaamheden. Hier hangen tevens enige koptelefoons om de muziek waarop Hakze werkt te kunnen beluisteren. De opvallende rode binnenwand geeft een naar binnen gekeerde atmosfeer. Naast de eerder genoemde inspiratiebronnen wordt tevens kleuronderzoek naar de interfererende werking van kleur binnen deze ruimte gedaan.

Het doel van Hakze met zijn projecten is om laat-romantische en hedendaagse muziek in de schilderkunst te integreren. In eerste aanzet worden op de witte panelen in lichte tinten landschappelijke lijnen uitgezet, die uit het ritme van de muziek voortkomen. Deze expressieve beschildering functioneert als drager voor de visuele vertaling van de muziek. De schilderijen hebben het karakter van abstracte zeegezichten.  De hoogte van de horizon geeft niet alleen het volume van het orkest aan, maar laat ook de getijden van de zee en de bewegingen van de lucht in elkaar overvloeien. De muziek die de kunstenaar voor dit rondreizende project gebruikt, is van Erik Satie.