Deelnemers informatie

               

Deelnemers informatie The Colorfield Performance CH 2018

Mienskip en doelstelling

In 2018 is Leeuwarden aangewezen als Culturele Hoofdstad van Europa. Het centrale thema is “Mienskip”, hetgeen te vertalen is als saamhorige gemeenschap. The Colorfield Performance CH 2018 is een eenmalig kunstenaarsinitiatief dat invulling geeft aan de veel gestelde vraag van collega kunstenaars bij andere projecten van Dirk Hakze; kan ik ook meedoen?  Ja, nu kan ieder kunstenaar meedoen! Binnen het raamwerk van The Colorfield Performance  CH 2018 is een samenwerkingsverband van zoveel individualisten ook als “Mienskip” te beschouwen. Naast de keuze voor de driehoeksvorm, met zijn reeds eerdergenoemde symboliek, is het gegeven kleur de bindende factor in het  Colorfield.  Het is de bedoeling dat alle kleuren, vanuit één hoger gelegen standpunt,  een interfererende werking op elkaar hebben. Iedere deelnemende kunstenaar kan onder haar/zijn eigen condities en inzichten ter plaatse een kunstwerk maken. Elke individuele bijdrage is gelijkwaardig aan elkaar en maakt deel uit van een groter geheel.  De enige restrictie is dat er niet met zwart gewerkt mag worden! The Colorfield Performance!!!!

20-2-2016 DSC_0009KLEIN.JPG

Foto: Maquette van opstelling panelen bij de Kleine Jerden in Sloten

Meedoen!

The Colorfield Performance is een uniek podium voor kunstenaars. Iedere kunstenaar kan deelnemen aan dit project als zij/hij ingezetene is van een Europese lidstaat. Het bijzondere is dat iedere deelnemer vanuit zijn eigen concept en uitgangspunt een eigen plek binnen het totale project heeft. Een project met een dergelijke omvang op te zetten is geen kleinigheid en dit kun je nooit in je eentje realiseren. Het concept van dit project is ijzersterk  en sluit  prachtig aan bij de” Mienskip” gedachte. Meedoen is een absolute belevenis en levert veel voordelen op, zoals: veel publiciteit, het contact met andere kunstenaars, publiek, mogelijke kopers, galerieën en musea. Op de website van The Colorfield Performance CH 2018 worden alle deelnemers genoemd met naam en woonplaats. Zij krijgen bovendien een link die direct naar hun website voert. Dit maakt de kans op verkoop van uw werk reëel. Dit temeer omdat vele bezoekers vaker komen. Bij verkoop door de organisatie hanteren wij een hele lage provisie van slechts 10% van de verkoopprijs met een minimum van €100,- per verkocht schilderij (excl. 21%B.T.W.).    

Het is de bedoeling dat alle deelnemers in één dag een schilderij maken op een paneel van watervast multiplex met afmetingen van 122x122 CM.. In ongeveer 101 dagen ontstaat een Colorfield  uit het samenstel van verschillende individuele bijdragen. Men kan het beste ver van te voren inschrijven waardoor men zeker is van deelname. Op het inschrijfformulier wordt ook gevraagd naar de lichaamslengte van de deelnemer. Deze vraag wordt gesteld om het paneel wat de kunstenaar toegewezen krijgt op een werkbare hoogte te kunnen instellen.  Als initiatiefnemer beschildert Dirk Hakze zelf 99 panelen.

15-3-2016 Culturele hoofdstad 2018KLEIN.jpg

Deelnamekosten

De deelnamekosten zijn € 200,- per kunstenaar/ per paneel. Deze lage deelnamekosten gelden slechts tot 1 December 2017. Daarna zijn de inschrijvingskosten € 250,- per deelnemer. Op de website van The Colorfield Performance kan men zich tot 1 december 2017 inschrijven voor deelname. Zie ook inschrijvingsformulier  Elke deelnemer wordt geacht de deelnemersvoorwaarden voor de ondertekening van het inschrijfformulier goed door te lezen. Gelijktijdig met de inschrijving betaalt de deelnemer het inschrijfgeld via iDeal op de website. Daarna ontvangt u automatisch per email een bevestiging van uw inschrijving. Per  september 2017 krijgt iedere deelnemer per mail een link toegestuurd, waarmee de kunstenaar zelf de datum kan vastleggen van deelname. Ook galerieën kunnen kunstenaars aanmelden. Hiervoor geldt een andere regeling. Zie ook deelnemerslijst

''

De opstelling van de panelen op Schiermonnikoog in 2000.

Aan een dergelijk groot project zijn veel kosten verbonden. Het project wordt gefinancierd uit deelname gelden, verkoop van schilderijen, sponsoring en subsidies. De organisatie zorgt voor de inkoop van materialen, bouw en preparatie van panelen en dat deze vervolgens  worden opgesteld. Daarnaast zorgen wij ervoor, dat het land wat wij in bruikleen krijgen van de boeren, na afloop van het project weer in perfecte staat wordt opgeleverd. Er wordt gewerkt met  acrylverf in 1e kwaliteit kunstschilderverf van Talens en Winston& Newton.  Verder zijn er Lyonse penselen aanwezig. Voor iedere deelnemer die met specifieke penselen wil werken wordt gevraagd om deze zelf mee te nemen. De organisatie verzorgt een lunch: koffie/thee/melk etc. en diverse broodjes.  

 Werkwijze

Het schilderen begint op 15 mei en eindigt op 15 september 2018. Op de dag van deelname wordt er vanaf  8.30 uur gestart met de werkzaamheden. Per dag werken hooguit 8 kunstenaars aan hun schilderij. De deelnemers kunnen de gehele dag aan hun schilderij werken tot twee uur voor zonsondergang.  Hierdoor blijft er nog genoeg tijd over om de penselen te reinigen en voorbereidingen te treffen voor de volgende dag. Bij regen wordt er voorzien in tentmateriaal. Overdag tijdens het werken zorgen wij voor kleden die moeten voorkomen dat er verf op het land komt. Daarbij krijgt iedere deelnemer een bolderwagen met een palet erop gemonteerd. Hierin kan men bovendien zijn meegebrachte spullen doen. In de avond worden de fris geschilderde werken afgedekt, opdat zij nog 24 uren kunnen drogen. Er kan gewerkt worden tot twee uur voor zonsondergang.

''

Paletwagen op Borkum 2005

Overnachtingen 

Voor eventuele overnachtingen voor kunstenaars die niet in de directe omgeving wonen, komen de mogelijkheden in de loop van 2017 op onze website te staan. Op dit moment doen wij nog onderzoek om voor de deelnemers kortingen overeen te komen met diverse aanbieders. De kosten van overnachting zijn geen bestanddeel van de deelnamekosten!

Publiek

Het project loopt van 15 mei tot 15 september 2018. Van 16  tot 30 september 2018 blijven alle kunstwerken nog als voltooide eenheid tentoongesteld staan . De verwachting is dat er veel publiek bij dit grote project komt kijken. Een voorzichtige schatting  gaat uit van 25000 tot 145000 bezoekers. De praktijk is dat het aantal bezoekers toeneemt als de invulling van The Colorfield meer contouren krijgt. Toeschouwers dwalen door het project en niet zelden komen zij meermaals terug om te zien hoe het één en ander vordert of om een schilderij te kopen.

Verkoop van werk

De organisatie hanteert een lage verkoopprovisie van slechts 10% per verkocht kunstwerk, met een minimum van €100,- (excl. 21% B.T.W).

De kunstwerken blijven eigendom van de kunstenaar, tenzij zij ons toestemming geven  om het werk te verkopen. Deze opdracht(verkoopovereenkomst) wordt  op een  later tijdstip afgesloten. Elk schilderij krijgt een nummer, die gekoppeld is aan de gegevens van het inschrijvingsformulier . De administratieve afhandeling van de verkoop regelt de organisatie. Wij brengen koper en kunstenaar met elkaar in contact. De kunstenaar regelt zelf de aflevering/overdracht van het werk aan de klant. Lees ook verkoopvoorwaarden.

Afbouw project

Vanaf 1 oktober begint de afbouw van het project. Vanuit de organisatie krijgt iedere deelnemer ruim van te voren bericht per mail, sms, of whatsapp wanneer zij/hij hun schilderij komen ophalen. Als het kunstwerk niet wordt opgehaald vervallen de eigendomsrechten en kan de organisatie vrij beschikken over het werk. Wij streven ernaar om de gehele afbouw van alle panelen en palen half  november te beëindigen. Na

Media

De organisatie zal zoveel mogelijk publiciteit genereren voor dit project en  voor haar deelnemers. Dan valt  te denken aan TV, radio, kranten, magazines  en sociale media. Verder wordt het project gepromoot door de uitgave van brochures en affiches.      Vanaf het moment dat er gestart wordt, zullen er veelvuldig foto’s, video’s en verhalen op de eigen website gepubliceerd worden. Daarnaast zijn wij nog aan het onderzoeken of  het mogelijk is om na afloop van het project een uitgave in boekvorm te publiceren.

Deelnemersinformatie

Deelnemersvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

Meest gestelde vragen

Routebeschrijving

Inschrijvingsformulier

Interview/Beeldverslag