The Colorfield Performance - Park Lingezegen- Elst2021
Algemene informatie: The Colorfield Performance  2021- Park Lingezegen- Elst

Hier is (op facebook) een mooie video van Peter de Wal over het project te zien

the colorfield performance 2018 - overzicht

Voorgeschiedenis

The Colorfield Performance is de verzamelnaam voor de grote Land- Art projecten, waarin Dirk Hakze samenwerkt met andere kunstenaars. Het idee hierachter is dat vanuit een gemeenschappelijk concept individuele bijdragen samenvloeien tot één grote kleurrijke eenheid. Daardoor is het mogelijk grote kunstwerken te creëren, die een krachtige markering in het landschap vormen. In 1992 werd dit concept voor de eerste keer uitgevoerd tijdens het Oerol- Festival op Terschelling. Toen werden 144 panelen beschilderd die zich als een lint door de duinen slingerden. In het jaar 2000 werd op Schiermonnikoog  een soortgelijk project in een veel grotere dimensie uitgevoerd. Op het strand werden 1000 panelen in de vorm van een lelieblad opgesteld. Samen met de kunstenaar Theo Cazjmir werden gedurende vier maanden 550 panelen beschilderd. De bijzonderheid bij dit project was dat twee kunstenaars tegelijkertijd aan hetzelfde paneel werkten.

Nieuwe opzet van The Colorfield Performance CH 2018

In 2018 werd de derde editie gerealiseerd aan de rand van de kleinste Friese stad Sloten      Het idee voor deze nieuwe editie van The Colorfield Performance CH 2018 was om in het jaar 2018 een Gesamtkunstwerk te maken met 400 kunstenaars . Dit sloot wonderwel aan bij het centrale thema “Mienskip” van Culturele Hoofdstad 2018. Dit kunstwerk had de omvang van een Land-Art project. In een open landschap worden 499 panelen opgesteld in de vorm van een gelijkzijdige driehoek met zijden van 144 meter.  Het getal 144 is afkomstig uit de reeks van Fibonacci, die verbonden is met de maatverhouding van de Gulden Snede. De toepassing van de G.S.  is een vast gegeven die als een rode draad door Hakze's oeuvre loopt. Er is gekozen voor een driehoek, omdat deze meetkundige vorm zich autonoom verhoudt t.o.v. het verkavelde Friese landschap. De driehoek is voor Dirk Hakze ook symbolisch verbonden met de beginselen van Gelijkheid, Vrijheid en Broederschap, die aan de basis liggen van onze huidige democratie.

23-8-2013 DSC_0022.JPG

Foto: Aan het werk met één van zijn panorama projecten op het strand van Noordwijk in 2013

 

Organisatie

The Colorfield Performance is een steeds terugkerend fenomeen op verschillende locaties en wordt georganiseerd door Dirk Hakze Kunstwerken uit Sneek.  Hij wordt daarbij bijgestaan door een groep vrijwilligers, die deel uitmaken van een vaste kern. Dirk Hakze heeft na de academie een opleiding Kunstmanagement gedaan aan de Amsterdamse Hogeschool voor Kunsten en is daarna onmiddellijk doorgegaan in de beroepspraktijk van beeldend kunstenaar, performer en organisator van projecten en evenementen bij verschillende organisaties,zoals o.a. het Oerol festival. 

Park Lingezegen 2021

Na de beëindiging van The Colorfield Performance in Sloten ging Hakze op onderzoek uit voor een vervolg.  Tijdens de loop van het voorgaande project werd de Friese kunstenaar al door verschillende belangstellenden uitgenodigd om te kijken of er ook een vervolg  mogelijk was , zoals: gemeenten, musea en grote steden in binnen- en buitenland. Aanvankelijk werd gekozen voor Den Haag, omdat er op het Zuiderstrand mooie mogelijkheden lagen. Echter door onder andere de coronacrisis en de gevolgen die dit had voor de veiligheid van deelnemers en publiek, werd er gekozen voor één van de alternatieve locaties. Dit werd het landschapspark Park  Lingezegen gelegen tussen Arnhem en Nijmegen. Op deze prachtige locatie is een veel betere bescherming mogelijk van deelnemers, materiaal en valt er een goede publieksregulering te organiseren. Bovendien waren de slechte ervaringen die Hakze had met de toekenning van een vergunning voor een ander project op het Zuiderstrand debet aan de wisseling van locatie.

fotos-2019-07-29/DSC_0547.jpg

Foto: Paul Smulders aan het werk.

Onderzoek

In de aanloop naar de opstart van het project wordt er altijd een grondig onderzoek  gedaan naar de best mogelijke locatie. De meest geschikte plek moet aan verschillende criteria voldoen, zoals: bereikbaarheid, zichtbaarheid, parkeergelegenheid, voldoende overnachtingsmogelijkheden en economische spinoff in de directe omgeving. Daarnaast wordt er gekeken op welke wijze de bewoners direct of indirect in de totstandkoming van het project kunnen worden betrokken. Dit houdt o.a. in  dat er direct contact is gemaakt met bijvoorbeeld: grondeigenaren, wijkteams, middenstand (waaronder horeca), campings, B&B’s, gemeenten, bewonersverenigingen en bewoners. Voor het welslagen van The Colorfield Performance is het van het grootste belang dat de bewoners die, in de onmiddellijke omgeving wonen zich kunnen identificeren met  het project.

Bewoners in de buurt

Om naast ontmoetingen en voorlichtingsbijeenkomsten het identificatieproces op gang te brengen worden mensen aangemoedigd om zich te abonneren op de nieuwsbrief. Verder worden zij aangemoedigd er over na te denken om bijvoorbeeld mee te werken als vrijwilliger. Een andere mogelijkheid is om tijdens het project in 2021 één of meerdere uitvoerende kunstenaars in huis te nemen. Dit om een culturele kruisbestuiving tussen verschillende mensen tot stand te brengen. Verder wordt  er als opmaat tot een Colorfield Performance aan gedacht om in gesprek te gaan met schoolbesturen en ouderverenigingen en deze te betrekken om voorafgaand of tijdens het project, iets concreets met de schoolkinderen te gaan doen.  De realisatie van dit voortraject , wat een zelfstandige toevoeging aan het project is, hangt natuurlijk sterk af of er bij instanties genoeg ruimte is om dit te financieren.

De opbouw van het project met vrijwilligers start op 1 maart 2021. Het eigenlijke project begint op 15 april en eindigt op 30 september 2021.  De afbouw duurt van 1 oktober tot 30 november 2021

Doelstelling      

Het is de bedoeling dat alle 500 kunstenaars in een groep van maximaal 8 deelnemers in één dag allemaal hun schilderij maken op een paneel watervast multiplex met de afmeting van 122x122cm. Iedere deelnemer werkt naar eigen inzicht aan haar/ zijn kunstwerk .  De enige restrictie is dat er met kleur wordt gewerkt. Dus geen zwarte schilderijen! In ongeveer 101 dagen ontstaat een Colorfield  uit het samenstel van verschillende individuele bijdragen. Vanaf afstand gezien vloeien de schilderijen in elkaar over en interfereren de kleuren met elkaar en ontstaat één groot kunstwerk The Colorfield Performance - Park Lingezegen 2021. Het beste standpunt om dit te zien is vanaf het fietspad dat door de duinen loopt.Als initiatiefnemer beschildert Dirk Hakze zelf 34 schilderijen.

fotos-2019-07-29/DSC_0579-1.jpg

Foto: Kunstenaars in actie tijdens eerst dag project in Sloten( Fr)

Deelnemers

Alle deelnemers worden op de nieuwe website www.thecolorfieldperformance.nl en kunstinzicht.nl op een speciale deelnemerslijst genoemd met woonplaats en krijgen een link die verbonden is met hun website. 

Inschrijving

Iedere kunstenaar kan deelnemen aan dit project. Kunstenaars worden via media, vakbladen en sociale media benaderd. Men kan zich vanaf 1 september 2019 via de website inschrijven door een contactformulier op te sturen om zeker te zijn van deelname. Iedere kunstenaar kan voor een financiële bijdrage van slechts € 200,- deelnemen aan dit unieke project. Er zijn in totaal zo'n 500 panelen beschikbaar om te beschilderen. Wie mee wil doen wordt geacht van te voren goed de deelnemers-informatie en voorwaarden te lezen.  

Werkschema   

Op de dag die deelnemers eerder via de datumprikker op de website gereserveerd hebben, wordt er vanaf ongeveer 8.30 uur gestart met de werkzaamheden. De kunstenaars kunnen de gehele dag aan hun schilderij werken tot anderhalf uur voor zonsondergang. Hierdoor blijft er nog tijd over om penselen te reinigen en voorbereidingen te treffen voor de volgende dag. Gedurende de werkzaamheden wordt de grond afgedekt met een kleed om verontreiniging door verf te voorkomen. Bij regen wordt er voorzien in tentmateriaal. Bovendien worden alle fris geschilderde kunstwerken s’ avonds afgedekt met een zeil, opdat zij goed kunnen drogen.

6-9-2013 DSC_0058.JPG

Foto: De panorama-opstelling van panelen op het strand van Noordwijk 2013

Publiek

Het project start zoals gezegd op  15 april en duurt tot 30 september 2021. De praktijk bij voorgaande projecten is dat het aantal bezoekers toeneemt als de invulling van The Colorfield meer contouren krijgt. Over de aantallen toeschouwers valt weinig te zeggen, maar het is wel duidelijk dat het duizenden zullen zijn. Toeschouwers dwalen door het project en niet zelden komen zij meermaals terug om te zien hoe het één en ander vordert of om een schilderij te kopen. Voor het publiek is het bezoeken van dit unieke project een absolute belevenis! Iedere ochtend beginnen de kunstenaars vanaf 8.30 uur en kunnen de toeschouwers hun volgen bij hun werk.  De entree is gratis.

fotos-2019-07-29/0.jpg

Foto: Eduard Frieser en Wiebe van der Zee in actie op 15 mei 2018

Financiering

De financiering van The Colorfield Performance 2021wordt gerealiseerd door deelnemersbijdragen, sponsoring, crowdfunding, verkoop van kunstwerken en subsidies.

Sponsoring

Voor de sponsoring van The Colorfield Performance - Park Lingezegen 2021 heeft de organisatie een uitgebreid programma samengesteld. Dit is verkrijgbaar voor geïnteresseerden als zij daarvoor een mail sturen.  Naast het vermelden van  logo’s etc. van sponsoren op onze website staat de organisatie altijd open voor nieuwe ideeën, die 'The Colorfield Performance' tot groot succes kan maken voor haar vele deelnemers. Nieuwe sponsoren en bijzondere bijdragen worden bovendien gecommuniceerd over de sociale media.

 Media

Iedere dag worden er foto’s gemaakt.  Tijdens het project verschijnt er op de website: www.thecolorfieldperformance.com een beeldverslag van de dagelijkse ontwikkelingen en werkzaamheden op de gekozen locatie.  Daarnaast verschijnen er voorafgaand aan de werkelijke realisatie van het kunstwerk regelmatig interviews met deelnemers op onze website. De organisatie maakt reclame voor het project en haar deelnemers. Wij denken daarbij aan: TV, radio, tijdschriften, kranten en sociale media.

Deelnemersinformatie

Deelnemersvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

Meest gestelde vragen

Routebeschrijving

Aanmelden

Interview/Beeldverslag