Deelnemersinformatie -The Colorfield Performance 2021

               

Deelnemersinformatie The Colorfield Performance - Park Lingezegen 2021

Introductie

 In 2018 was Leeuwarden de Culturele Hoofdstad van Europa. Het centrale thema was ‘Mienskip’, hetgeen te vertalen is als saamhorige gemeenschap.The Colorfield Performance in Sloten was een succesvol onderdeel hiervan uit het hoofdprogramma.Hiervoor had Dirk Hakze een concept ontwikkeld waarbinnen veel kunstenaars samen één gemeenschappelijk kunstwerk produceren en de individuele inbreng toch overeind blijft. The Colorfield Performance 2021 is een vervolg op dit succesvolle kunstenaarsinitiatief, waarbij het thema ‘Mienskip’ inmiddels een terugkerende vaste waarde is geworden. In 2021 zal het plaatsvinden op Park Lingezegen in Elst (Gelderland).

Internationaal deelnemersveld

Inmiddels is The Colorfield Performance door een niet aflatend enthousiasme van Dirk Hakze uitgegroeid tot een uniek en internationaal podium voor kunstenaars. Elke kunstenaar kan hieraan deelnemen. Kunstenaars uit 19 verschillende landen hebben zich tot nu toe gemeld. Iedere deelnemer heeft vanuit zijn eigen concept en uitgangspunt een eigen plek binnen het totale project. Een project van dergelijke omvang opzetten is geen kleinigheid en dit kun je nooit in je eentje realiseren. Dirk Hakze: “Daarom is deze ‘Mienskip’- gedachte zo ijzersterk. Meedoen is een absolute belevenis en levert veel voordelen op, zoals: publiciteit, contact met andere kunstenaars, publiek, mogelijke kopers, galerieën en musea.”

Vorm, kleur en tijd

 Vorm en kleur zijn de bindende factor in TCP. Iedere deelnemende kunstenaar kan onder de eigen condities en inzichten ter plaatse een kunstwerk maken. Individuele bijdragen zijn gelijkwaardig en maken deel uit van een groter geheel.  Het is de bedoeling dat alle kleuren van alle panelen samen, vanuit een hoger gelegen standplaats gezien, een interfererende werking op elkaar hebben. Daarom is er een restrictie dat er niet met zwart mag worden gewerkt. Het heet ook niet voor niets The Colorfield Performance. Alle deelnemers moeten het schilderij bovendien in één dag klaar hebben, want de andere dag staat er weer een nieuwe groep kunstenaars klaar om hun paneel van watervast multiplex te beschilderen. In 99 werkdagen ontstaat zo een Colorfield  uit het samenstel van verschillende individuele bijdragen.In 2021 zal de vorm van de opstelling van de panelen een afgeknotte ellips zijn met de afmetingen van 95x58 meter.  De panelen zelf zullen 1.22x1.22m zijn. Dirk Hakze beschildert zelf 34 panelen hiervan.

 Deelname

Via het contactformulier op de website van The Colorfield Performance kan men een inschrijfformulier aanvragen. Elke deelnemer wordt geacht de deelnemersvoorwaarden vóór het invullen van dit inschrijfformulier goed te lezen, voor akkoord te ondertekenen en dan op te sturen.  Na de inschrijving ontvangt men een rekening. Nadat deze voldaan is ontvangt u een bevestiging van deelname. Ook ontvangt u een datumprikker om een schilderdatum vast te leggen. Vanaf dat moment wordt u ook via een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van alle nieuwtjes en ontwikkelingen.N.B.: Op het inschrijfformulier wordt ook gevraagd naar de lichaamslengte van de deelnemer. Dit is belangrijk om het paneel op de juiste werkhoogte te kunnen instellen. De deelnamekosten zijn € 200,- per kunstenaar/ per paneel. Deze lage deelnamekosten gelden slechts tot 1 december 2020. Daarna zijn de inschrijvingskosten € 225,- per deelnemer. Tijdens het project zal dit € 250,- zijn.  Ook galerieën kunnen kunstenaars aanmelden. Hiervoor geldt een andere regeling.

   

''

De opstelling van de panelen op Schiermonnikoog in 2000.

Taak van de organisatie en werkwijze

De organisatie zorgt voor de inkoop van materialen, bouw en preparatie van panelen en dat deze vervolgens  worden opgesteld. Panelen zijn gemaakt van watervast multiplex, voorzien van een dubbele grondlaag en als toplaag afgewerkt met gesso van Talens.  Daarnaast zorgt de organisatie ervoor, dat het land dat wij in bruikleen krijgen van Park Lingezegen na afloop van het project weer in perfecte staat wordt opgeleverd.

De schilderdag

Het schilderen begint op 15 april en eindigt op 31 augustus 2021.

Er wordt op een schilderdag vanaf 8.30 uur in een groepje van 6-8 kunstenaars gestart.
Er wordt gewerkt met  acrylverf in 1e kwaliteit kunstschilderverf van Talens.  Elke deelnemer neemt zijn eigen penselen mee.  Voor noodgevallen zijn er Lyonse penselen te leen. Verder krijgt iedere deelnemer een bolderwagen met een palet erop gemonteerd, waarin men ook zijn meegebrachte spullen kan bewaren. De deelnemers kunnen de gehele dag aan kun schilderij werken tot twee uur voor zonsondergang. Hierdoor blijft er genoeg tijd over om de penselen te reinigen en voorbereidingen te treffen voor de volgende dag.
De organisatie zorgt voor kleden die moeten voorkomen dat er verf op het terrein komt.
In de avond worden de die dag geschilderde werken afgedekt, zodat zij nog 24 uur kunnen drogen. Bij regen wordt er in pagodetenten gewerkt.

De organisatie verzorgt gedurende de werkdag voor de deelnemers koffie, thee en een lunch.

Overnachtingen 

Overnachtingsmogelijkheden komen in de loop van 2021 op onze website te staan. U dient dit zelf te regelen. De kosten van overnachting zijn voor eigen rekening van de deelnemer.

 

''

Paletwagen op Borkum 2005

Publiek

Het project loopt van 15 april tot 1 oktober 2021. Van 1 september tot 1 oktober 2021 blijven alle kunstwerken nog als voltooide eenheid staan. De verwachting is dat er veel publiek bij dit grote project komt kijken. Een voorzichtige schatting  gaat uit van 45000 bezoekers.

In de praktijk is ook gebleken dat het aantal bezoekers toeneemt naarmate de invulling van The Colorfield vordert. Toeschouwers dwalen door het project en ervaren de hoge belevingswaarde. Niet zelden komen zij terug om te zien hoe het één en ander vordert of om een schilderij te kopen.

 Verkoop van het werk en afwikkeling

Een schilderij blijft eigendom van de kunstenaar. Ieder schilderij krijgt een nummer dat gekoppeld is aan de naam van de kunstenaar en de gegevens van het inschrijfformulier.

De kunstenaar kan aan de organisatie opdracht geven te bemiddelen bij verkoop van het werk. Deze opdracht tot bemiddeling van het schilderij wordt aan het einde van de schilderdag vastgelegd.
De organisatie brengt bij verkoop de kunstenaar en de koper met elkaar in contact, zodat de kunstenaar zelf de financiële afhandeling voor zijn rekening kan nemen.
Bij verkoop door de organisatie tijdens het project wordt een provisie van 10% van de verkoopprijs aan de kunstenaar in rekening gebracht met een minimum van €100,- per verkocht schilderij (excl. 21% BTW). Voor deze bemiddelingskosten ontvangt de kunstenaar achteraf van de organisatie een rekening.
De kunstenaar regelt zelf de aflevering/overdracht van het werk aan de klant, tenzij anders afgesproken.

Afbouw en ophalen werken

Vanaf 1 oktober begint de afbouw van het project. Vanuit de organisatie krijgt iedere deelnemer ruim van te voren bericht per mail, sms, of whatsapp wanneer zij/hij hun schilderij komen ophalen. Dit kan alleen in de eerste oktoberweek. Als het kunstwerk niet wordt opgehaald vervallen de eigendomsrechten en kan de organisatie vrij beschikken over het werk. Wij streven ernaar om de gehele afbouw van alle panelen en palen half november te beëindigen. 

Publiciteit en media

Op de website van The Colorfield Performance en www.kunstinzicht.nl worden alle deelnemers genoemd met naam,  woonplaats en (gelinkte) website. In persmomenten proberen wij zoveel mogelijk onze deelnemers voor het voetlicht te krijgen. Ook bij bezoekend publiek zullen wij zoveel mogelijk de deelnemende kunstenaars promoten en zo verkoop van het werk bevorderen.We zullen ook handreikingen doen aan de kunstenaars zelf om zichzelf  te laten zien. Dit maakt de kans op verkoop van hun werk reëel.De organisatie zal zoveel mogelijk publiciteit genereren voor dit project en  voor haar deelnemers. Daarbij valt  te denken aan TV, radio, kranten, magazines  en sociale media. Verder wordt het project gepromoot door middel van brochures en affiches. Vanaf het moment dat er gestart wordt zullen er veelvuldig foto’s, video’s en verhalen op de eigen website en die van Park Lingezegen gepubliceerd worden.

Sponsoring

Aan een dergelijk groot project zijn veel kosten verbonden. Het project wordt gefinancierd uit deelnamegelden, verkoop van schilderijen, sponsoring en subsidies. Sponsoren worden opgedeeld in verschillende categorieën, zie de website.

Deelnemersinformatie

Deelnemersvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

Meest gestelde vragen

Routebeschrijving

Aanmelden

Interview/Beeldverslag