The Colorfield Performance CH 2018
Algemene informatie: The Colorfield Performance CH 2018

In het kader van het gegeven dat Leeuwarden in 2018 tot Culturele Hoofdstad van Europa is benoemd, heeft Dirk Hakze het initiatief genomen om een nieuwe editie in de reeks van The Colorfield Performance te ontwikkelen.

Hier is (op facebook) een mooie video van Peter de Wal over het project te zien

the colorfield performance 2018 - overzicht

Voorgeschiedenis

The Colorfield Performance is de verzamelnaam voor de grote Land- Art projecten, waarin Dirk Hakze samenwerkt met andere kunstenaars. Het idee hierachter is dat vanuit een gemeenschappelijk concept individuele bijdragen samenvloeien tot één grote kleurrijke eenheid. Daardoor is het mogelijk grote kunstwerken te creëren, die een krachtige markering in het landschap vormen. In 1992 werd dit concept voor de eerste keer uitgevoerd tijdens het Oerol- Festival op Terschelling. Toen werden 144 panelen beschilderd die zich als een lint door de duinen slingerden. In het jaar 2000 werd op Schiermonnikoog  een soortgelijk project in een veel grotere dimensie uitgevoerd. Op het strand werden 1000 panelen in de vorm van een lelieblad opgesteld. Samen met de kunstenaar Theo Cazjmir werden gedurende vier maanden 550 panelen beschilderd. De bijzonderheid bij dit project was dat twee kunstenaars tegelijkertijd aan hetzelfde paneel werkten.

driehoek_v006.jpg

Nieuwe opzet van The Colorfield Performance CH 2018

Het idee voor deze nieuwe editie van The Colorfield Performance CH 2018 is om in het jaar 2018 een Gesamtkunstwerk te maken met 400 kunstenaars . Dit sluit wonderwel aan bij het centrale thema “Mienskip” van Culturele Hoofdstad 2018. Dit kunstwerk heeft de omvang van een Land-Art project. In een open landschap worden 499 panelen opgesteld in de vorm van een driehoek met zijden van 144 meter.  Het getal 144 is afkomstig uit de reeks van Fibonacci, die verbonden is met de maatverhouding van de Gulden Snede. Er is gekozen voor een driehoek omdat deze meetkundige vorm zich autonoom verhoudt t.o.v. het verkavelde Friese landschap. Deze driehoek is voor Dirk Hakze ook verbonden met de beginselen van Gelijkheid, Vrijheid en Broederschap, die aan de basis liggen van onze huidige democratie.

23-8-2013 DSC_0022.JPG

Foto: Aan het werk op het strand van Noordwijk in 2013

Mienskip

In 2018 is Leeuwarden aangewezen als Culturele Hoofdstad van Europa. Het centrale thema is “Mienskip”, hetgeen te vertalen is als saamhorige gemeenschap. Binnen de gedachte van The Colorfield Performance CH 2018 is een samenwerkingsverband van zoveel individualisten ook als “Mienskip’ te beschouwen. Naast Leeuwarden kunnen ook  andere gemeenten in de provincie met projecten aan de “ Mienskip” gedachte worden gekoppeld.  The Colorfield Performance is zo’n project en wordt voor het opstarten  hiervan ondersteund door de gemeente De Fryske Marren en door de provincie Friesland.

Organisatie

The Colorfield Performance CH 2018 wordt georganiseerd door Dirk Hakze Kunstwerken uit Sneek.  Dirk Hakze wordt daarbij bijgestaan door een groep vrijwilligers, die deel uitmaken van een vaste kern. Daarnaast wordt hij geholpen door diverse inwoners van Sloten e.o.  Dirk Hakze heeft na de academie een opleiding Kunstmanagement gedaan aan de Amsterdamse Hogeschool voor Kunsten en is daarna onmiddellijk doorgegaan in de beroepspraktijk van beeldend kunstenaar, performer en organisator van projecten en evenementen bij verschillende organisaties,zoals o.a. het Oerol festival. 

23-2-2016 DSC_0018KLEIN.JPG

 Foto:Het kanon van Sloten

Onderzoek

In de aanloop naar de opstart van het project heeft er een grondig onderzoek plaats gevonden naar de best mogelijke locatie.  Deze ligt in de gemeente “De Fryske Marren” aan de ringweg van de stad Sloten. De meest geschikte plek moest aan verschillende criteria voldoen, zoals: bereikbaarheid, zichtbaarheid, parkeergelegenheid, voldoende overnachtingsmogelijkheden en economische spinoff in de directe omgeving. Daarnaast is er gekeken op welke wijze de bewoners direct of indirect in de totstandkoming van het project kunnen worden betrokken. Dit houdt o.a. in  dat er direct contact is gemaakt met bijvoorbeeld: grondeigenaren, wijkteams, middenstand (waaronder horeca), campings, B&B’s, gemeenten, bewonersverenigingen en bewoners. Voor het welslagen van The Colorfield Performance CH 2018 is het van het grootste belang dat de bewoners die, in de onmiddellijke omgeving wonen zich kunnen identificeren met  het project.

''

Bewoners van Sloten

Om naast ontmoetingen en voorlichtingsbijeenkomsten het identificatieproces op gang te brengen worden mensen aangemoedigd om zich te abonneren op de nieuwsbrief. Verder worden zij aangemoedigd er over na te denken om bijvoorbeeld mee te werken als vrijwilliger. Een andere mogelijkheid is om tijdens het project in 2018 één of meerdere uitvoerende kunstenaars in huis te nemen. Dit om een culturele kruisbestuiving tussen verschillende mensen tot stand te brengen. Verder wordt  er als opmaat tot The Colorfield Performance CH 2018  aan gedacht om in gesprek te gaan met schoolbesturen en ouderverenigingen en deze te betrekken om voorafgaand of tijdens het project, iets concreets met de schoolkinderen te gaan doen.  De realisatie van dit voortraject hangt natuurlijk sterk af of er bij instanties ruimte is om dit te financieren.

De opbouw van het project met vrijwilligers start op 15 februari 2018. Het eigenlijke project begint op 15 mei en eindigt op 30 september 2018.  De afbouw duurt van 1 oktober tot 30 november 2018

Doelstelling      

Het is de bedoeling dat alle 400 kunstenaars in een groep van maximaal 8 deelnemers in één dag allemaal hun schilderij maken op een paneel watervast multiplex met de afmeting van 122x122cm. Iedere deelnemer werkt naar eigen inzicht aan haar/ zijn kunstwerk . Als initiatiefnemer beschildert Dirk Hakze zelf 99 schilderijen. De enige restrictie is dat er met kleur wordt gewerkt. Dus geen zwarte schilderijen! In ongeveer 101 dagen ontstaat een Colorfield  uit het samenstel van verschillende individuele bijdragen. Vanaf afstand gezien vloeien de schilderijen in elkaar over en interfereren de kleuren met elkaar en ontstaat één groot kunstwerk The Colorfield Performance CH 2018. Het beste standpunt om dit te zien is bij het kanon op het bolwerk van Sloten.

23-2-2016 DSC_0052KLEIN.JPG

Foto: Brug in de stad Sloten.

Deelnemers

Alle deelnemers worden op de website op een speciale deelnemerslijst genoemd met woonplaats en krijgen een link die verbonden is met hun website. 

Inschrijving

Iedere kunstenaar kan deelnemen aan dit project als zij/hij ingezetene is van een Europese lidstaat. Kunstenaars worden via media, vakbladen en sociale media benaderd. Men kon zich vanaf 1 maart 2016 via de website inschrijven om zeker te zijn van deelname. Iedere kunstenaar kan voor een financiële bijdrage van slechts € 200,- deelnemen aan dit unieke project. Er zijn op dit moment nog zo'n 20 panelen beschikbaar om te beschilderen. Door organisatorische omstandigheden is het Dirk Hakze niet gelukt om tijdig zelf het voorgenomen aantal schilderijen te realiseren. 

Werkschema   

Op de dag die deelnemers eerder via de datumprikker op de website gereserveerd hebben, wordt er vanaf ongeveer 8.30 uur gestart met de werkzaamheden. De kunstenaars kunnen de gehele dag aan hun schilderij werken tot anderhalf uur voor zonsondergang. Hierdoor blijft er nog tijd over om penselen te reinigen en voorbereidingen te treffen voor de volgende dag. Gedurende de werkzaamheden wordt de grond afgedekt met een kleed om verontreiniging door verf te voorkomen. Bij regen wordt er voorzien in tentmateriaal. Bovendien worden alle fris geschilderde kunstwerken s’ avonds afgedekt met een zeil, opdat zij goed kunnen drogen.

6-9-2013 DSC_0058.JPG

Foto: Opstelling van panelen op het strand van Noordwijk

Publiek

Het project start zoals gezegd op  15 mei en duurt tot 30 september 2018. De praktijk bij voorgaande projecten is dat het aantal bezoekers toeneemt als de invulling van The Colorfield meer contouren krijgt. Over de aantallen toeschouwers valt weinig te zeggen, maar het is wel duidelijk dat het duizenden zullen zijn. Toeschouwers dwalen door het project en niet zelden komen zij meermaals terug om te zien hoe het één en ander vordert of om een schilderij te kopen. Voor het publiek is het bezoeken van dit unieke project een absolute belevenis! Ieder morgen gaan vanaf 9.30 uur de hekken open voor de toeschouwers. Deze hebben dan toegang tot een half uur voor dat de kunstenaars hun werkzaamheden afsluiten. De entree is gratis.

Financiering

De financiering van The Colorfield Performance CH 2018 wordt gerealiseerd door deelnemersbijdragen, sponsoring, crowdfunding, verkoop van kunstwerken en subsidies.

Sponsoring

Voor de sponsoring van The Colorfield Performance CH 2018 heeft de organisatie een uitgebreid programma samengesteld. Dit is verkrijgbaar voor geïnteresseerden als zij daarvoor een mail sturen.  Naast het vermelden van  logo’s etc. van sponsoren op onze website staat de organisatie altijd open voor nieuwe ideeën, die The Colorfield Performance CH 2018 tot groot succes kan maken voor haar vele deelnemers. Nieuwe sponsoren en bijzondere bijdragen worden bovendien gecommuniceerd over de sociale media.

 Media

Iedere dag worden er foto’s gemaakt.  Tijdens het project verschijnt er op de website: www.thecolorfieldperformance.com een beeldverslag van de dagelijkse ontwikkelingen en werkzaamheden op de gekozen locatie.  Daarnaast verschijnen er voorafgaand aan de werkelijke realisatie van het kunstwerk regelmatig interviews met deelnemers op onze website. De organisatie maakt reclame voor het project en haar deelnemers. Wij denken daarbij aan: TV, radio, tijdschriften, kranten en sociale media.

Deelnemersinformatie

Deelnemersvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

Meest gestelde vragen

Routebeschrijving

Inschrijvingsformulier

Interview/Beeldverslag